طراحی مجتمع مسکونی کوهستانی با الگوهای الگوریتمیک
نشست «حفاظت از گورستان های تاریخی درون شهری به مثابه مناظر فرهنگی»
خانه گویُم علیرضا تغابنی
مديريت آب در زندگي و معماري وشهرسازي وحوزه شهري .
نشست نقد و بررسی کتاب «اصول فراگیر طراحی: رهنمودهایی مبتنی بر مثال در طراحی مبلمان شهری»

مشاهده کل اخبار